Archive

Tag: Thajsko

Vojak zabil 26 ľudí kvôli peniazom. Zastrelili ho po 17 hodinách vyjednávania

Thaj­ské­ho voja­ka, kto­rý bez­hla­vo strie­ľal ľudí nepre­ho­vo­ri­la ani vlast­ná mama. Ser­žan­ta Čak­rap­cha­na Tchom­má nako­niec po 17 hodi­nách zastre­li­li v nákup­nom cen­tre, kde sa zaba­ri­ká­do­val. Thaj­ský pre­mi­ér Pra­jut Čan-o-ča v nede­ľu potvr­dil, že 32-roč­ný vojak pri sobot­ňaj­šej maso­vej streľ­be v mes­te…

V Thajsku vojak zastrelil najmenej 20 ľudí. Polícii stále uniká

Na naj­me­nej 20 stú­pol počet obe­tí sobot­ňaj­šej streľ­by v thaj­skom mes­te Nakhon Rat­ča­si­ma, kde vojak bez­hla­vo strie­ľal do davu samo­pa­lom. S odvo­la­ním sa na sprá­vy neme­no­va­né­ho zamest­nan­ca dis­pe­čin­go­vé­ho cen­tra záchran­ných slu­žieb Erwan o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Pod­ľa slov zdro­ja…