Archive

Tag: Československo

Zomrel bývalý minister obrany Luboš Dobrovský

Vo veku 87 rokov zomrel vo štvr­tok býva­lý čes­ko­slo­ven­ský minis­ter obra­ny, poli­tik a disi­dent Luboš Dob­rov­ský. Infor­mo­val o tom spra­vo­daj­ský web Lidovky.cz s odvo­la­ním sa na Kniž­ni­cu Vác­la­va Hav­la. Dob­rov­ský sa naro­dil 3. feb­ru­ára 1932 v mes­te Kolín v Stre­do­čes­kom…