Archive

Tag: Balád

Leteckú základňu v Iraku zasiahli rakety. Hlásia štyroch zranených

Letec­kú základ­ňu Balad v Ira­ku, kto­rú využí­va aj ame­ric­ká armá­da, zasiah­li šty­ri rake­ty. S odvo­la­ním sa na neme­no­va­né zdro­je o tom v nede­ľu infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Pod­ľa vojen­ských zdro­jov míno­met­né bom­by pad­li na pri­stá­va­ciu drá­hu v rám­ci základ­ne, kto­rá sa…